Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
448 signalicon  Correspondentie van het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman met of betreffende familieleden van H.N. Werkman, 1947-2002; met bruikleengevers van werk van H.N. Werkman, anders dan familieleden van H.N. Werkman, 1948-1985; en betreffende diverse zaken ten aanzien van H.N. Werkman, 1963-1995; alsmede 'dossiers', stukken betreffende J.G. Hansen, J. (van Loenen) Martinet en Jhr. W.J.H.B. Sandberg, 1978-1992, z.d.; met beknopte inhoudsopgave
449 signalicon  Correspondentie van het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman betreffende diverse zaken ten aanzien van H.N. Werkman, 1948-1997; betreffende affiches van H.N. Werkman, 1950-1999; betreffende activiteiten in het kader van het 'Werkmanjaar 1995', 1993, 1994; met of betreffende (activiteiten van) de Stichting De Noorder Constructie en de Werkmangroep, 1993-1995; betreffende (met name) verlening van medewerking aan onderzoek naar H.N. Werkman, 1967, 1990; betreffende `problemen rond' zoekgeraakte, gemaakte clichés van werk van H.N. Werkman, 1948, 1951; betreffende (met name) verlening of afwijzing van medewerking aan projecten van derden met betrekking tot H.N. Werkman, zoals films, een opera, een poëzie-T-shirt en een postzegel, 1964-2002; en betreffende de handdrukpers van H.N. Werkman, 1966-1993; met beknopte inhoudsopgave
450 signalicon  Correspondentie van het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman betreffende diverse zaken ten aanzien van H.N. Werkman
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.