Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
Series en archiefbestanddelen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
NB:
Zie voor ‘werkdossiers collecties’ inventarisnummers 181-182.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
432 signalicon  Stukken betreffende beheer en uitbreiding van de H.N. Werkmancollectie van het Stedelijk Museum te Amsterdam; met beknopte inhoudsopgave
433-434 Stukken betreffende totstandkoming, beheer en uitbreiding van de H.N. Werkmancollectie van de Stichting H.N. Werkman en vergaring van informatie over of afbeeldingen van werk van H.N. Werkman in andere collecties, alsmede uitbreiding van het Werkman Archief; met beknopte inhoudsopgaven
435-444 'Inventariskaarten', register van de H.N. Werkmancollecties van het Stedelijk Museum te Amsterdam en de Stichting H.N. Werkman, 1959-1998; xeroxkopieën
445 signalicon  Stukken betreffende verlening van medewerking door J. (van Loenen) Martinet aan de verzekering van werk van H.N. Werkman uit particuliere collecties in verband met restauratie van deze werken
446 signalicon  Lijst bevattende algemeen overzicht van de onderdelen van het Werkman Archief en lijst van aantallen en inventarisnummers van werk van H.N. Werkman in het Stedelijk Museum te Amsterdam, verdeeld over de collectiesvan het Stedelijk Museum en de Stichting H.N. Werkman
447 signalicon  Transportlijsten bevattende beschrijvingen van de bestanddelen van het Werkman Archief, met vermelding van verzekeringswaarden
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.