Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Series en archiefbestanddelen
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
NB:
Zie voor ‘werkdossiers tentoonstellingen’ inventarisnummer 183.
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
423-426 Stukken betreffende samenstelling van of verlening van medewerking aan samenstelling door het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman van solotentoonstellingen van werk van H.N. Werkman; met beknopte inhoudsopgaven
427 signalicon  Stukken betreffende samenstelling van of verlening van medewerking aan samenstelling door het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman van groepstentoonstellingen met werk van H.N. Werkman
428 signalicon  Correspondentie van het Stedelijk Museum te Amsterdam of de Stichting H.N. Werkman betreffende verlening van medewerking aan of het trachten onder te brengen van tentoonstellingen van werk van H.N. Werkman die niet zijn doorgegaan of waarbij dat niet is gelukt
429 signalicon  Bruikleenlijsten en retourreçu's van het Stedelijk Museum te Amsterdam voor werk van H.N. Werkman ten behoeve van samenstelling van de catalogus 'Werkman' van een groot deel van het oeuvre van H.N. Werkman bij het Duitse gedeelte van de reizende tentoonstelling met dezelfde naam in Duitsland en Nederland in 1961-1962 en/of voor deze tournee zelf, alsmede voor de (uitgebreidere) Nederlandse en Engelse editie van voornoemde catalogus, die in 1963 zou verschijnen onder de titel `Hot Printing'; met beknopte inhoudsopgave
430 signalicon  Lijsten van tentoonstellingen van werk van H.N. Werkman, 1963, ca. 1975, 1992, z.d.; originelen en getypte en xeroxkopieën
431 signalicon  Stukken betreffende samenstelling door J. (van Loenen) Martinet van de tentoonstelling 'Hendrik Nicolaas Werkman. Notities van het Groninger land' in Kasteel Groeneveld te Baarn in 1990
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.