Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
6.1 Algemeen
6.2 Privé- en familieleven
6.3 Drukkerij
155 signalicon  Stukken betreffende bedrijfsvoering door H.N. Werkman van zijn drukkerij aan achtereenvolgens de Peperstraat 5, Pelsterstraat 31-33 en Lage der A 13 te Groningen, 1908-1945; xeroxkopieën, met kanttekeningen
156 signalicon  Stukken betreffende de vergunning van de gemeente Groningen aan H.N. Werkman voor de bouw van zijn drukkerij met woningen aan de Pelsterstraat 31-33, 1912, 1913; xeroxkopieën
157 signalicon  Brief van de 'Rüstungsinspection Niederlande', ressorterende onder de 'Reichskommissar für die besetzten niederländische Gebiete', aan drukkerij H.N. Werkman betreffende inlevering van zetmateriaal, met envelop, 1943; met kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
158 signalicon  Aanmaning van de Centrale Werkgevers Risico-bank ('Centraal Beheer') aan H.N. Werkman wegens het nog niet ontvangen van een bedrag terzake de ongevallenverzekering
159 signalicon  Kwitantie van Algemeen Winkeliers Belang voor H.N. Werkman wegens de ontvangst van achterstallige contributies, 1945; en geleidebrief van Algemeen Winkeliers Belang bij een formulier, dat ingevuld en teruggezonden diende te worden, ca. 1945
160 signalicon  Artikel uit het Drukkersweekblad, 46e jaargang, nr. 3, over verhuizing van Drukkerij Bos en Zoon, voorheen H.N. Werkman van de Lage der A 13 naar de Schoolholm 32 te Groningen, 1958; xeroxkopie, 2de helft 20ste eeuw; en overlijdensadvertenties van W. Bos, medefirmant van Drukkerij Bos en Zoon, voorheen H.N. Werkman, 1972; xeroxkopieën, 2de helft 20ste eeuw
161 signalicon  Brief van H.L.C. Jaffé, adjunct-directeur der gemeentemusea van Amsterdam, aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Groningen; doorslag, 1961; en antwoordbrief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken aan H.L.C. Jaffé betreffende vergaring van gegevens over de drukkerij van H.N. Werkman aan achtereenvolgens de Peperstraat 5, Pelsterstraat 31-33 en Lage der A 13 te Groningen, 1961
162 signalicon  Artikel 'A note on the Dingler handpresses' door F.A. Janssen uit 'Quaerendo', 6de jaargang, nr. 2; overdruk, 1976; en aantekeningen van J. (van Loenen) Martinet betreffende lotgevallen van de handpers van H.N. Werkman na 1945, 1983; xeroxkopie, 2de helft 20ste eeuw
163 signalicon  Brief van P Vries, conservator van het Groninger Museum, aan J. (van Loenen) Martinet betreffende onder meer toezending van informatie over de drukkerij van H.N. Werkman aan achtereenvolgens de Peperstraat 5, Pelsterstraat 31-33 en Lage der A 13 te Groningen, met bijlagen, 1981; xeroxkopieën, met kanttekeningen
6.4 Kunstenaarschap
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  Public Domain Dedication
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.