Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
1.1 Brieven van en aan de drukker en kunstenaar
1.1.1 Correspondenten bijeen
1.1.2 Correspondenten apart
3 signalicon  Brieven van A.A. Balkema (boekhandelaar en uitgever) aan H.N. Werkman, met enveloppen, 1943, 1944; met (enige) kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw; en brief van D. Elffers aan H.N. Werkman op een brief van A.A. Balkema, 1943
4 signalicon  Brief van 'juffrouw' A.H. Bijland, pseudoniem van G. Lubberhuizen (uitgeverij De Bezige Bij), aan H.N. Werkman, 1944; met kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
5 signalicon  Brief van I.K. Bonset, pseudoniem van Th. van Doesburg, aan H.N. Werkman
6 signalicon  Briefkaart van L.P.J. Braat aan H.N. Werkman
7 signalicon  Briefkaart van A. Cernik aan H.N. Werkman
-- signalicon  Brief van D. Elffers aan H.N. Werkman, op een brief van A.A. Balkema (boekhandelaar en uitgever) aan H.N. Werkman
8 signalicon  Brieven van H. Friedlaender en/of zijn vrouw M. Friedlaender-Bruhn aan H.N. Werkman, 1942, 1944; met kanttekeningen, 1985
9 signalicon  Brieven van Jhr. M. van der Goes van Naters aan H.N. Werkman, met bijlagen en enveloppen
10 signalicon  Brief van L.R. Gratama aan H.N. Werkman, met envelop
11 signalicon  Brieven van H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser, 1941-1944; met losliggende aantekeningen, 1979, 1984, 1985; en staat houdende gegevens met betrekking tot deze brieven, 1984
12 signalicon  Brieven van H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser, 1941-1944; getypte kopieën, met correcties, kanttekeningen en illustraties, en xeroxkopieën, 2de helft 20ste eeuw; en brieven van F.R.A. Henkels aan P.G.S. Guermonprez, 1943; getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw; met staat houdende gegevens met betrekking tot deze brieven; doorslag, 1984; met latere kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
13 signalicon  Brieven van H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser, 1941-1944; xeroxkopieën van de getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen, 1999; met staat houdende gegevens met betrekking tot deze brieven; xeroxkopie van de doorslag (met latere kanttekeningen) van het origineel uit 1984; met nieuwe kanttekeningen, 1999
14-15 Brieven van H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser, 1941-1943, z.d.; fotokopieën van de originelen, met kanttekeningen
16 signalicon  Brieven van P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser aan H.N.  Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, met enveloppen, 1942-1945; met (enige) kanttekeningen en losliggende aantekening, 1959, 2de helft 20ste eeuw
17 signalicon  Brieven van P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser aan H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1942-1945; xeroxkopieën van de getypte kopieën, met correcties
18 signalicon  Aantekeningen van J.A. Poot betreffende inventarisatie van brieven van P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser aan H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen en van H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan P.G.S. Guermonprez en/of zijn vrouw T. Guermonprez-Elsesser, alsmede van twee brieven van F.R.A. Henkels aan P.G.S. Guermonprez
19-23 Boeken bevattende brieven van H.N. Werkman en een keer zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen aan F.R.A. Henkels en/of zijn vrouw J.Th.H. Henkels-Klooster, 1940-1945; getypte kopieën, met correcties, kanttekeningen, illustraties en ingeplakte foto's
24 signalicon  Boek bevattende onderstaande stukken
25 signalicon  Boek bevattende onderstaande stukken
26 signalicon  Brieven van F.R.A. Henkels en/of zijn vrouw J.Th.H. Henkels-Klooster aan H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1941-1945; originelen, met (enige) kanttekeningen, en xeroxkopieën (van de brief van 25 september 1942), met kanttekening, 1941-1945, 1984, 2de helft 20ste eeuw; alsmede brief van W. Bos aan F.R.A. Henkels, die deze brief gebruikte voor een brief aan M.C. Werkman-van Leeuwen, 1945
27-28 Boeken bevattende brieven van F.R.A. Henkels en/of zijn vrouw J.Th.H. Henkels-Klooster aan H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1941-1945; getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw; met in het eerste boek nog 'registers', indexen op deze brieven, getypt, met aanvullingen, 2de helft 20ste eeuw
29 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan Van Hoekema & Warendorf's Uitgeversmaatschappij NV, 1942; xeroxkopie, met kanttekening
30 signalicon  Brief van G.J.A. ten Holte aan H.N. Werkman, 1944; met kanttekening van J.G. Hansen, 1945
31 signalicon  Brief van V. Idelsou, 'trésorière' (penningmeesteres) van de kunstenaarsgroep en het daarbij behorende tijdschrift `Cercle et Carré', aan H.N. Werkman
32 signalicon  Brief van E.H. Jansonius (boek- en kunsthandel P. Raman) aan H.N. Werkman, met envelop, 1943; met kanttekeningen, 1962
33 signalicon  Brief van D. de Jong aan H.N. Werkman, met envelop, 1943; met kanttekening en losliggende aantekening, 2de helft 20ste eeuw
34 signalicon  Brieven van H. Kapenga aan haar ex-verloofde H.N. Werkman, met envelop, (ca.) 1931; met losliggende aantekeningen, 2de helft 20ste eeuw
35 signalicon  Brieven van B. Kist aan H.N. Werkman, met envelop, 1943, 1944; met (enige) kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
36 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan E.A. Kleima en zijn vrouw A.J. Kleima-Sipkens, 1931; xeroxkopie, met xeroxkopie van de envelop
37 signalicon  Brief van F. Klinkenberg aan H.N. Werkman, met envelop
38 signalicon  Brieven van R. Kuipers aan H.N. Werkman, met envelop
39 signalicon  Brief van H.H. Löbach aan H.N. Werkman, met envelop
40 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan L. Mitchitz (sic); concept
41 signalicon  Brieven van J. Niegeman aan H.N. Werkman en zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, (ca.) 1943; met losliggende aantekeningen, 2de helft 20ste eeuw
42 signalicon  Brieven van M. Nijhoff aan H.N. Werkman, met envelop
43 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan H.B. Ongering, 1929; xeroxkopie
44 signalicon  Briefkaart van J. Peeters aan H.N. Werkman
45 signalicon  Brief van M. Polak of Meijer Polak aan de redactie van het tijdschrift 'The Next Call' (onder meer H.N. Werkman), 1923 (sic); met kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
46 signalicon  Brief van A. Pott, eerste secretaris van de Groninger Kunstkring 'De Ploeg', aan H.N. Werkman
47 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan Jhr. M.R. Radermacher Schorer, (ca.) 1926; xeroxkopieën (kleurenkopieën)
48 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan Jhr. W.J.H.B. Sandberg, 1939, 1941-1943; originelen en xeroxkopie (van brief van 14 maart 1941)
49 signalicon  Brieven van Jhr. W.J.H.B. Sandberg aan H.N. Werkman, met envelop
50 signalicon  Brieven van P. Sanders aan H.N. Werkman, met enveloppen
51 signalicon  Brief van K. Schuur aan H.N. Werkman
52 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan M. Seuphor; doorslag, met briefhoofdillustratie met de letter y, en concept, 1927, 1930; met kanttekeningen, 1961, 2de helft 20ste eeuw
53 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan M. Seuphor, pseudoniem van F. Berckelaers, 1930; dia
54 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan de redactie van het tijdschrift 'Het Overzicht' (F. Berckelaers en J. Peeters) of M. Seuphor, pseudoniem van F. Berckelaers, 1924, 1927, 1930; prints van digitale kopieën van dia's (in kleur)
55 signalicon  Brieven van F. Berckelaers en/of M. Seuphor, pseudoniem van F. Berckelaers, aan H.N. Werkman of Travailleur, pseudoniem van H.N. Werkman, 1924, 1926, 1927, 1930; met kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
56 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan H. Spoor (kunstzaal Helen Spoor), 1939; print van digitale kopie van dia (in kleur)
57 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan zijn vriendin C.H. Spruit, met enveloppen
58 signalicon  Boekje bevattende brieven van H.N. Werkman aan zijn vriendin C.H. Spruit, 1929; getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen
59 signalicon  Brieven van M.A. Stam of E. Meinders, schuilnaam van O. Heller (de latere vrouw van M.A. Stam), aan H.N. Werkman, met enveloppen, 1943; met (enige) kanttekeningen en losliggende aantekening, 2de helft 20ste eeuw
60 signalicon  Brief van A.J.G. Strengholt's Uitgeversmaatschappij NV aan H.N. Werkman, met in de kantlijn geschreven vraag en verzoek van J. Dijkstra, met envelop, 1943; en antwoordbrief van H.N. Werkman aan deze uitgeverij; doorslag, 1943
61 signalicon  Brief van Travailleur, pseudoniem van H.N. Werkman, aan Travailleur en Co. (onder meer H.N. Werkman), redactie en uitgeverij van het tijdschrift 'The Next Call'; concept
62 signalicon  Briefkaart van J. Tschicholdt aan 'den Verlag' (de uitgeverij) van het tijdschrift `The Next Call' (H.N. Werkman)
-- signalicon  Prentbriefkaart van H.N. Werkman aan zijn dochter G.S. Werkman, 1929; getypte en fotokopieën
63 signalicon  Brief van H.N. Werkman aan zijn dochters G.S. en S.G. Werkman, 1931; xeroxkopie, met kanttekeningen, en xeroxkopie van de envelop
64 signalicon  Boek bevattende onderstaande stukken
65 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan zijn (aanstaande) derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1934-1936, 1938, 1940-1943; en brieven van M.C. Werkman-van Leeuwen aan haar (aanstaande) man H.N. Werkman, 1935; beide bestanddelen xeroxkopieën van de getypte kopieën, met correcties, ca. 2000; met rapport aan J.A. Poot betreffende het corrigeren en eventueel scannen van de getypte versie, 2000
66-67 Brieven van H.N. Werkman aan zijn (aanstaande) derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1934-1936, 1938, 1940-1943; foto- en xeroxkopieën van de originelen, met kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw, ca. 2000; en brieven van M.C. Werkman-van Leeuwen aan haar (aanstaande) man H.N. Werkman, 1935; xeroxkopieën van de originelen, met kanttekeningen, ca. 2000; met rapport aan J.A. Poot betreffende het corrigeren en eventueel scannen van de getypte kopieën, 2000
68 signalicon  Brieven van M.C. Werkman-van Leeuwen aan haar (aanstaande) man H.N. Werkman en soms haar stiefdochter S.G. Werkman, met enveloppen
69 signalicon  Boek bevattende brieven van M.C. Werkman-van Leeuwen aan haar (aanstaande) man H.N. Werkman en soms haar stiefdochter S.G. Werkman, 1934-1936, 1938; getypte kopieën, met correcties
70 signalicon  Brief van M.H. Werkman aan zijn broer H.N. Werkman
-- signalicon  Prentbriefkaart van H.N. Werkman aan vermoedelijk zijn tweede vrouw P.J.M. Werkman-Supheert en zijn kinderen ('L M en allemaal'), 1929; getypte en fotokopieën
-- signalicon  Prentbriefkaart van H.N. Werkman aan (onder meer) zijn dochter S.G. Werkman, 1929; getypte en fotokopieën
71 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan zijn dochter S.G. Werkman, 1936, 1938; getypte kopieën, met correcties, 2de helft 20ste eeuw; brieven van H.N. Werkman aan zijn schoonzoon S. van den Berg, 1943; getypte kopieën, met correcties, kanttekening en illustratie, 2de helft 20ste eeuw; en brieven van H.N. Werkman aan zijn dochter S.G. van den Berg-Werkman, schoonzoon S. van den Berg en kleinzoon H.J.S. van den Berg, 1944, 1945; getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
72 signalicon  Brieven van J. Wiegers aan H.N. Werkman, met enveloppen
73 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan A.J. Zuithoff en soms zijn vrouw W.J. Zuithoff-van Bergen, 1943-1945; getypte kopieën, met correcties en kanttekeningen; 2de helft 20ste eeuw; met aantekeningen (op oude map), 2de helft 20ste eeuw
74 signalicon  Brieven van H.N. Werkman aan A.J. Zuithoff en soms zijn vrouw W.J. Zuithoff-van Bergen, 1943-1945; fotokopieën
75 signalicon  Brieven van A.J. Zuithoff en deels zijn vrouw W.J. Zuithoff-van Bergen aan H.N. Werkman en/of zijn derde vrouw M.C. Werkman-van Leeuwen, 1943, 1945, 1946; met (enige) kanttekeningen, 2de helft 20ste eeuw
76 signalicon  Brief van P. Zwart aan H.N. Werkman
1.2 Brieven over of indirect over de drukker en kunstenaar
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.