Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2577 H.N. Werkman ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Het Stedelijk Museum trok in 1954 Jan van Loenen Martinet aan om een afdeling voor prenten en tekeningen op te zetten, het zogenoemde prentenkabinet. Er was toen al bij het museum sprake van een kleine Werkmancollectie, waarmee Sandberg in de Tweede Wereldoorlog was begonnen. De dubbele achternaam van Van Loenen Martinet is vaak door hem zelf in correspondentie en publicaties teruggebracht tot één: Martinet. Martinet bleef tot in 1974 conservator van het prentenkabinet, om daarna adjunct-directeur van het Stedelijk Museum te worden. In 1981 ging hij met pensioen. Hij bleef zich na zijn pensionering wel bezighouden met Werkman.
Op initiatief van Sandberg, die bij het Stedelijk Museum zou vertrekken, werd in 1962 de Stichting H.N. Werkman opgericht om het werk van Werkman in brede kring bekend te maken, onder meer door het uitbrengen van een oeuvre-catalogus. Piet Sanders werd de eerste voorzitter en Martinet werd secretaris-penningmeester. Na het overlijden van Martinet in 1993 werd het secretariaat en penningmeesterschap waargenomen door Jurrie Poot, conservator van het prentenkabinet. In tegenstelling tot Martinet was Poot geen bestuurslid van de stichting. Het Stedelijk Museum ondersteunde de stichting. Zo hebben de achtereenvolgende directeuren Edy de Wilde, Wim Beeren en Rudi Fuchs onderdak gegeven aan de bestuursactiviteiten.
Rond 1960 is in het Stedelijk Museum begonnen met het verzamelen en vastleggen van gegevens over Werkman. Dit is het startpunt geweest van het Werkman Archief. Als secretaris-penningmeester vormde en beheerde Martinet het Werkman Archief, met medewerking van zijn vrouw Pauline Martinet. Rie Kolman, medewerkster van het Stedelijk Museum, heeft daar tijdens het leven van Martinet ook een bijdrage aangeleverd. Zij is een tijd contactpersoon geweest tussen Martinet en het museum. Na het overlijden van Martinet nam Poot als waarnemend secretaris-penningmeester het beheer en de verdere vorming van het archief over.
Inhoud en structuur van het archief
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
1 Brieven, bewerkte brieven en aantekeningen met betrekking tot brieven
2 Journalistieke, artistieke en andere teksten
3 Tijdschriftencollectie en daarop betrekking hebbende stukken
4 Persoonlijke bezittingen
5 Drukwerk van de drukkerij
6 Akten, correspondentie, aantekeningen en ander tekstmateriaal met betrekking tot de biografie en genealogie
7 Aantekeningen, dossiers en registers met betrekking tot het oeuvre
8 Beeld- en geluidsmateriaal met betrekking tot de genealogie, biografie en het oeuvre, alsmede daarop betrekking hebbende aantekeningen
9 Publicaties en reproductiemateriaal, alsmede stukken met betrekking tot publicaties
10 Stukken met betrekking tot tentoonstellingen
11 Stukken met betrekking tot collecties en het archief
12 Stukken met betrekking tot diverse aangelegenheden
 
 
 
 
 
In te zien in het Stedelijk Museum Amsterdam 2577   H.N. Werkman
Beschrijving:
  Inventaris van het Werkman Archief
Bewerker:
  A&I Archiefbewerking BV
Behoort tot collectie:
  Rijk
Laatste Publicatie:
  2003
Samenvatting:
  Bevat: archiefbescheiden van het Stedelijk Museum, archiefbescheiden van de Stichting H.N. Werkman en documentatie dat door het museum en de stichting is verzameld. Onder documentatie vallen bijvoorbeeld correspondentie van en aan Werkman, originele foto’s of afdrukken daarvan met betrekking tot zijn privé- en familieleven en publicaties over hem. Ook het privé-archief van Martinet met betrekking tot Werkman behoort tot dit onderdeel.
Soort archiefmateriaal:
  Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, alsmede kopieën en fotomateriaal
Taal van het materiaal:
  Nederlands
Raadpleging:
  Het archief is eigendom van het Stedelijk Museum te Amsterdam
Licentie:
  Public Domain Dedication
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.