Uw zoekacties: H.N. Werkman
 2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme ( Groninger Archieven )
 
 
Zoek in deze inventaris
 
 
 
beacon
 
 
Catalogus
6. Het Groninger Museum & De Ploeg
6.4. Documentatie
1630 H.W. van Os, De Ploeg en het Groninger Museum. Uitgave van twee eerder verschenen artikelen van de hand van Van Os, ca. 1982
Datering:
ca. 1982
Omvang:
1 katern
NB:
Eerder verschenen in: Bulletin van de Vereniging van vrienden van het Groninger Museum. In tweevoud. Zie ook nr. 2016.

Ga
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Collectievorming
Inhoud en structuur van de collectie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
1. Groninger Kunstkring De Ploeg
2. De eerste groep kunstenaars (kernleden van De Ploeg)
3. Overige leden van De Ploeg
4. Kunstenaars van "het naoorlogs modernisme in Groningen c.a."
5. Kunstenaarsgroep NU
6. Het Groninger Museum & De Ploeg
6.1. Collectie
6.2. Onderzoek naar De Ploeg en het werk van diverse leden
6.3. Ploegdagen en het Ploegjaarboek
6.4. Documentatie
1615 Handwerkvreugd, [1932]
1616 Verzameling van stukken betreffende Groninger schilders, 1945 - 1953 i
1617 Wierde, Tijdschrift voor het Noordelijk Kunstleven, 1948 - 1949
1618 A.J. Petersen, De Ploeg - gegevens omtrent de Groningse schilderkunst in de jaren '20. Scriptie Rijksuniversiteit Groningen, 1958
1619 H.W.van Os, "De Ploeg, avantgarde en de provincie", tekst van een voordracht Studium Generale Rijksuniversiteit Groningen, 1978 i
2016 H.W. van Os", "De Ploeg", Bulletin van de Vereniging van vrienden van het Groninger Museum (1981) no. 9
1620 H. J. Prakke, De laatste ronde: tweede vervolg op mijn 'Garven', 1985
1621 Lesbrief De Ploeg, uitgegeven door de edukatieve dienst van het Groninger Museum, 1987. In tweevoud
1622 Brief van Stichting Philip Elchers aan Han Steenbruggen met voorstel over uitgave van een boek over De Ploeg. Met begeleidend schrijven, 2004
1623 W.R.H. Koops, Avantgarde im Norden der Niederlande 1918 - 1945. Die Groninger Künstervereinigung 'De Ploeg'. Met begeleidend schrijven van Koops aan Han Steenbruggen, 2004. Drukproef in kopie
1624 Publicatie van het Groninger Museum betreffende bespreking van De kring rond Kirchner en Han Steenbruggen, 2007 i
1625 Lijst van berichten in de media betreffende de echtheid van Ploegschilderijen, 2008 i
1626 H.W. van Os, "De Ploeg en het Groninger Museum" in: De vreugden van de kunst(geschiedenis), Baarn, 1993
1627 De Warf, cultureel maandblad van Groningen I (1955) nr. 1
1628 Groninger Vrije Kunst, maandblad van de Groninger kunstenaars, nr. 1, mei 1945 i
1629 H.J. Prakke," Bibliofilen-Liga Den Enck", overdruk uit het Drukkersweekblad, 7 augustus 1954 i
1630 H.W. van Os, De Ploeg en het Groninger Museum. Uitgave van twee eerder verschenen artikelen van de hand van Van Os, ca. 1982 i
1631 J.P. Franssens, "Kunst is kunst" in NRC Handelsblad, 17 januari 1994. Kopie i
1632 Kroniek van hedendaagsche Kunst en Kultuur, I nr. 1, 1935
1633 Solo, tweemaandelijks kunstmagazine van Kwak & Van Daalen & Ronday (2008) nr. 15, gewijd aan Hans Boer
1634 Foto's van het Blauwborgje, z.j. i
6.5. Verzameling affiches
6.6. Verzameling fotografisch materiaal
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Archiefvormer(s)::
 
Archiefvormer Groninger Kunstkring "De Ploeg", 1918 -
 
Archiefvormer Groninger Museum, 1959 -
Beschrijving:
  Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum
Bewerker:
  C. Hogardi
Behoort tot collectie:
  Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
  2011
Omvang:
  15 meter
Samenvatting:
  Deze verzameling bevat enerzijds documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de kunstkring De Ploeg en haar leden, en anderzijds archiefmateriaal van onder andere een aantal Ploegschilders, geschonken of in bewaring gegeven aan het museum. In de verzameling De Ploeg treft men bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekenboekjes en catalogi van exposities aan, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s. Privé-archieven zijn aanwezig van bijvoorbeeld Job Hansen, waarin ook archiefmateriaal van zijn kinderen Johan en Caty Hansen, Wobbe Alkema, Werkman, Wiegers en Els Amman. Daarnaast zijn - meer recent - aanvullingen verworven met betrekking tot kunstenaars die worden gerekend tot het naoorlogse modernisme in Groningen en bijvoorbeeld van de kunstenaarsgroep NU. Deze verzameling bestaat voor een deel ook uit kopieën van archiefstukken die zich elders bevinden.
Soort archiefmateriaal:
  Geschreven, gedrukte en getypte documenten, audiovisueel materiaal, foto’s en vele kopieën van documenten.
Taal van het materiaal:
  Hoofdzakelijk Nederlands, maar ook enkele bestanddelen in o.a. het Duits en Zweeds.
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.