Uw zoekacties: De Ploeg en het naoorlogse modernisme

2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Omschrijving van de collectie
Collectievorming
Inhoud en structuur van de collectie
Aanwijzingen voor de gebruiker
2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Omschrijving van de collectie
Aanwijzingen voor de gebruiker
ead-typering:
descgrp type ="access_and_use"
Organisatie: Groninger Archieven
Openbaarheid
Van een aantal bestanddelen is de openbaarheid beperkt. Deze bestanddelen zijn alleen te raadplegen na schriftelijke toestemming van het Groninger Museum. Deze bestanddelen worden openbaar in 2075.
Disclaimer
Het Groninger Museum heeft zijn best gedaan om de rechthebbenden van het getoonde materiaal op te sporen en hun toestemming te vragen voor de openbaarmaking op internet. Dat is niet in alle gevallen gelukt. Meent u dat de digitale beschikbaarstelling van bepaalde materiaal inbreuk maakt op enig recht dat u toekomt of uw (privacy)belangen schaadt, dan kunt u dit onderbouwd aan het Groninger Museum laten weten. Bij een gegronde klacht zal het Groninger Museum het materiaal ontoegankelijk maken en/of van de website verwijderen, dan wel samen met u bekijken hoe op een andere manier aan uw klacht tegemoet kan worden gekomen. Voor klachten kunt u zich wenden tot het Groninger Museum, Postbus 90, 9700 ME Groningen. U kunt ook een bericht sturen naar info@groningermuseum.nl. Er zal dan op korte termijn contact met u worden opgenomen.
Juridische status
De verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum is een door de Groninger Archieven in beheer opgenomen particuliere collectie, waarvan het eigendom berust bij het Groninger Museum.
Beperkingen aan het gebruik
Op de inhoud van deze inventaris berusten rechten, die toekomen aan het Groninger Museum of andere rechthebbenden. Dit betekent dat dit materiaal alleen onder de hieronder vermelde gebruiksvoorwaarden mag worden hergebruikt. De informatie uit deze inventaris mag bovendien niet zonder toestemming van het Groninger Museum in zijn geheel of in substantiële delen worden gekopieerd.
Het materiaal uit deze inventaris mag, mits ongewijzigd en met bronvermelding, vrij worden hergebruikt voor persoonlijk niet-commercieel gebruik, niet-commercieel onderwijs, of niet-commerciële onderzoeksdoelen. Commercieel gebruik is niet toegestaan zonder toestemming van de rechthebbende(n). Neemt u (ook bij twijfel) hiervoor contact op met het Groninger Museum.
Onder commercieel gebruik wordt onder meer (dus niet uitsluitend) verstaan: gebruik voor producten die voor de verkoop bestemd zijn zoals ansichtkaarten, CD-Roms, T-shirts en dergelijke, gebruik in reclamefilms en in (interne) publicaties van commerciële bedrijven en andere ‘for profit’ organisaties. Voorbeelden van niet-commerciële gebruiksvormen zijn onderwijspublicaties, wetenschappelijke tijdschriften, niet-commercieel uitgegeven proefschriften en scripties. Neemt u bij twijfel contact op het Groninger Museum op bovengenoemd adres.
De gebruiker van deze digitale inventaris is aansprakelijk voor schending van de gebruiksvoorwaarden en vrijwaart het Groninger Museum tegen aanspraken van derden als gevolg hiervan.
Materiële beperkingen
Het archief kent geen beperkingen voor het raadplegen van stukken als gevolg van slechte materiële staat. Ook wordt hier nog op gewezen dat een groot deel van de archiefbestanddelen in digitale vorm is te raadplegen.
Aanvraaginstructie
Archiefstukken kunnen worden aangevraagd of gereserveerd via de terminals in de studiezaal van het RHC Groninger Archieven te Groningen. U dient daarbij de volgende gegevens in te vullen:
1. uw pasnummer,
2. uw tafelnummer,
3. het nummer van de toegang van het archief,
4. en het catalogusnummer
Citeerinstructie
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste éénmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met een verkorte aanhaling.
Bij eerste vermelding:
Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven (NL-GnGRA), toegangsnummer 2536, Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum, catalogusnummer.
Bij volgende vermeldingen:
NL-GnGRA, Collectie de Ploeg en het naoorlogse modernisme (tnr. <2536), cat.nr. ...
Verwant materiaal

Kenmerken

Beschrijving:
Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum
Bewerker:
C. Hogardi
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
15 meter
Samenvatting:
Deze verzameling bevat enerzijds documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de kunstkring De Ploeg en haar leden, en anderzijds archiefmateriaal van onder andere een aantal Ploegschilders, geschonken of in bewaring gegeven aan het museum. In de verzameling De Ploeg treft men bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekenboekjes en catalogi van exposities aan, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s. Privé-archieven zijn aanwezig van bijvoorbeeld Job Hansen, waarin ook archiefmateriaal van zijn kinderen Johan en Caty Hansen, Wobbe Alkema, Werkman, Wiegers en Els Amman. Daarnaast zijn - meer recent - aanvullingen verworven met betrekking tot kunstenaars die worden gerekend tot het naoorlogse modernisme in Groningen en bijvoorbeeld van de kunstenaarsgroep NU. Deze verzameling bestaat voor een deel ook uit kopieën van archiefstukken die zich elders bevinden.
Soort archiefmateriaal:
Geschreven, gedrukte en getypte documenten, audiovisueel materiaal, foto’s en vele kopieën van documenten.
Taal van het materiaal:
Hoofdzakelijk Nederlands, maar ook enkele bestanddelen in o.a. het Duits en Zweeds.
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Groninger Kunstkring "De Ploeg", 1918 -
 
Archiefvormer Groninger Museum, 1959 -
 
 
 
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.