Uw zoekacties: De Ploeg en het naoorlogse modernisme
2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme ( Groninger Archieven )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Omschrijving van de collectie
Collectievorming
Inhoud en structuur van de collectie
2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Omschrijving van de collectie
Inhoud en structuur van de collectie
ead-typering:
descgrp type ="content_and_structure"
Organisatie: Groninger Archieven
Omschrijving van de inhoud
Deze verzameling archivalia en documentatie bestaat uit verschillende bestanddelen: ten eerste de documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de collectie De Ploeg. Hierin bevinden zich bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekeningen en uitnodigingen voor exposities, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s. De laatste jaren is deze verzameling uitgebreid met belangrijke aanvullingen met betrekking tot het naoorlogse modernisme in Groningen. Aan de documentatie verzameld door het Groninger Museum, zijn in de loop der jaren door vele schenkingen en bruiklenen ook originele documenten en privé-archieven toegevoegd. Voor wat betreft de privé-archieven kunnen met name genoemd worden Job Hansen (waartoe ook archivalia met betrekking tot zijn kinderen Johan en Caty Hansen behoren), Wobbe Alkema, Els Amman en Kunstenaarsgroep NU. Deze kunstenaarsgroep vormde na De Ploeg, die vooral in de periode 1918-1941 hierin een belangrijke rol vervulde, zonder twijfel het meest overtuigende initiatief om opnieuw een groep uiteenlopende kunstenaars bijeen te brengen.
Om deze verzameling voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk te maken zijn de meeste catalogusnummers gedigitaliseerd. Deze scans zijn dus - evenals de catalogus - te raadplegen op het internet. Hiervan zijn uitgezonderd de bestanddelen die om technische redenen niet konden worden gescand of die een beperking van openbaarheid hebben.
Verwerving
De verzameling van archivalia en documentatie omtrent De Ploeg van het Groninger Museum is in bewaring gegeven aan het RHC Groninger Archieven. Hiervoor is een overeenkomst van opneming en bewaring opgemaakt. Het Groninger Museum blijft daarmee als archiefvormer eigenaar van de bestanddelen, voor zover het geen materiaal betreft die aan het museum zelf in bewaring zijn gegeven.
Aanvullingen
Deze verzameling zal de komende jaren worden uitgebreid door aanwinsten van het Groninger Museum met betrekking tot De Ploeg en haar leden. De catalogus zal, nadat deze aanwinsten zijn beschreven, regelmatig worden herzien.
Verantwoording van de bewerking
De verzameling archivalia en documentatie is bewerkt door de Groninger Archieven. De archiefbestanddelen zijn in eerste instantie beschreven zoals aangetroffen bij de overbrenging door het Groninger Museum aan de Groninger Archieven. Na een eerste ordening van de bestanddelen zijn de beschrijvingen waar nodig herzien en aangevuld. Ook toekomstige aanvullingen zullen door de Groninger Archieven worden bewerkt.
Uit de verzameling archivalia en documentatie zijn die stukken geselecteerd waarvan meerdere exemplaren aanwezig waren of de relatie met De Ploeg niet duidelijk was. Dit materiaal is terug gegaan naar het Groninger Museum.
Ordening
In deze catalogus laten zich een aantal hoofdrubrieken herkennen. In de eerste rubrieken zijn de documenten met betrekking tot kunstkring De Ploeg geplaatst. Gezocht kan worden naar algemene stukken over de kunstkring (rubriek 1), of naar specifieke informatie per kunstenaar (rubriek 2 en 3). Eenzelfde indeling krijgt de vierde rubriek, over het naoorlogs modernisme in Groningen. Behalve de kunstenaars die hieronder geschaard worden, is bijvoorbeeld ook het archief van Kunstenaarsgroep NU hier te vinden (rubriek 5). Een zesde rubriek betreft het Groninger Museum. De belangrijke rol die De Ploeg in het museumbeleid kreeg toebedeeld, zowel in de collectievorming als in het expositieprogramma, vindt zijn neerslag in documenten in het archief.
De vermenging van archiefbestanddelen en documentatie zorgde nu en dan wel voor problemen, onder andere voor de indeling. Dit werd mede veroorzaakt door de aanwezigheid van kopieën van stukken, waarvan de originelen zich elders bevonden. Er is voor gekozen - voor zover mogelijk - alle bestanddelen met betrekking tot een kunstenaar ook onder die kunstenaar te rangschikken, hoewel het regelmatig bestanddelen betreft die in later tijd zijn opgemaakt, bijvoorbeeld na het overlijden van de betreffende kunstenaar. Daarmee is een dergelijke (sub)rubriek betreffende een kunstenaar feitelijk geen persoonsarchief, maar een samenstelling van archivalia èn documentatie. In diverse gevallen betreft het echter alleen documentatie.
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal

Kenmerken

Beschrijving:
Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum
Bewerker:
C. Hogardi
Behoort tot collectie:
Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
2011
Omvang:
15 meter
Samenvatting:
Deze verzameling bevat enerzijds documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de kunstkring De Ploeg en haar leden, en anderzijds archiefmateriaal van onder andere een aantal Ploegschilders, geschonken of in bewaring gegeven aan het museum. In de verzameling De Ploeg treft men bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekenboekjes en catalogi van exposities aan, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s. Privé-archieven zijn aanwezig van bijvoorbeeld Job Hansen, waarin ook archiefmateriaal van zijn kinderen Johan en Caty Hansen, Wobbe Alkema, Werkman, Wiegers en Els Amman. Daarnaast zijn - meer recent - aanvullingen verworven met betrekking tot kunstenaars die worden gerekend tot het naoorlogse modernisme in Groningen en bijvoorbeeld van de kunstenaarsgroep NU. Deze verzameling bestaat voor een deel ook uit kopieën van archiefstukken die zich elders bevinden.
Soort archiefmateriaal:
Geschreven, gedrukte en getypte documenten, audiovisueel materiaal, foto’s en vele kopieën van documenten.
Taal van het materiaal:
Hoofdzakelijk Nederlands, maar ook enkele bestanddelen in o.a. het Duits en Zweeds.
Archiefvormer(s):
 
Archiefvormer Groninger Kunstkring "De Ploeg", 1918 -
 
Archiefvormer Groninger Museum, 1959 -
 
 
 
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.