Uw zoekacties: De Ploeg en het naoorlogse modernisme

2536 De Ploeg en het naoorlogse modernisme ( Groninger Archieven )

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

beacon
 
 
Catalogus
2. De eerste groep kunstenaars (kernleden van De Ploeg)
2.01. Wobbe Hendrik Alkema (1900-1984)
2.01.01. Correspondentie e.a. Wobbe Alkema (en echtgenote) over de periode 1922-1984
156 Brief van [Wobbe Alkema] aan Ineke betreffende de catalogus van een tentoonstelling, 1977
Datering:
1977
Omvang:
1 omslag
NB:
In kopie. Met typoscript (2 exemplaren).

Gebruik alt + scroll om te scrollen

Ga
Organisatie: Groninger Archieven
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Collectievorming
Inhoud en structuur van de collectie
Aanwijzingen voor de gebruiker
Verwant materiaal
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
1. Groninger Kunstkring De Ploeg
2. De eerste groep kunstenaars (kernleden van De Ploeg)
2.01. Wobbe Hendrik Alkema (1900-1984)
2.01.01. Correspondentie e.a. Wobbe Alkema (en echtgenote) over de periode 1922-1984
86 Brief van Jan Wiegers, namens Kunstkring De Ploeg, aan Wobbe Alkema dat hij is toegelaten als werkend lid, 1924 i
87-94 Brieven van Wobbe Alkema aan Carel Willink, 1924 - 1960
95 Brieven van familie Peeters in België aan Wobbe Alkema betreffende Jozef Peeters. Met een essay van Paul de Vree, 'Een profiel van de pionier Jozef Peeters', 1924 - 1978
96 Brieven van Paul van Ostayen te Brussel aan Wobbe Alkema, 1925 i
97 Briefwisseling met Hendrik de Vries (en Riek van der Zee). Met een brief van J. Sluiter, namens de commissie ter huldiging van Hendrik de Vries voor zijn vijftigste verjaardag, aan Wobbe en Dora Alkema. Met gedichten van Hendrik de Vries, 1925 - 1973 en z.j.
98 Brief van de journalist J. Krul te 's-Gravenhage aan J. Peeters betreffende de verspreiding van De Driehoek in Nederland, 1926 i
99 Brief van Henk Geerssinga aan Henk Prakke, waarin een opmerking wordt gemaakt over Wobbe Alkema, 1926 i
100 Brief van G. Stalling, namens het bestuur van de AJHCC, aan de herbergouders van de N.V. Jeugdherbergen over een aantal bezwaren van ouders inzake salaris, maaltijden en hulpkrachten, 1937 i
101 Aanmeldingsformulier en circulaires van de Nederlandse Kultuurkamer te 's-Gravenhage, 1942 i
102 Briefwisseling met Ben van Eysselsteijn en zijn echtgenote C.J. Biekart. Met gedichten van Ben van Eysselsteijn, 1942-1945, 1957, 1973 en z.j.
103 Circulaire van de commissie van redactie 'Herdenkingsboek H.H. Werkman'. Met een verzoek om een bijdrage te leveren, 1945 i
104 Brief van radio-omroep 'Herrijzend Nederland' te Hilversum aan Wobbe Alkema, 1946 i
105 Prentbriefkaart van Johan T. Hansen aan Wobbe Alkema, 1950 i
106 Briefwisseling met de afdeling Groningen van het Comité van Belgisch-Nederlands-Luxemburgse samenwerking over deelname aan tentoonstellingen in Luik, Charleroi en Mons. Met enkele reacties uit de pers, 1950 - 1951 i
107 Brieven van het bestuur van de Groninger Kunstkring "De Ploeg" met betrekking tot het lidmaatschap van Alkema, en verslagen van de algemene ledenvergadering. Met bewijzen van lidmaatschap, 1951 - 1953 i
108 Brief van particulier te Amsterdam aan Wobbe Alkema over het schilderij dat hij heeft gekocht bij de tentoonstelling te Amsterdam. Met concept in handschrift, 1952
109 Brieven en circulaires van de Stichting 'Kunst en Bedrijf' te Amsterdam aan Wobbe Alkema over deelname aan een tentoonstelling bij de firma Gerzon in Amsterdam, 1952 i
110 Brieven van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage aan Wobbe Alkema over een eventuele kunstaankoop en mogelijkheden voor een studiebeurs beschikbaar gesteld door de Franse regering, met begeleidend schrijven van de gemeente Groningen, [1953] - 1956 i
111 Briefkaart van Ekke Abel Kleima te Warffum aan Wobbe en Dora Alkema, 1954 i
112 Circulaire van de afdeling Groningen van het Humanistisch Verbond over het winterprogramma, waaronder een expositie van werk van onder andere Wobbe Alkema, 1955 i
113 Circulaire van J.E. Zanstra, directeur van de RHBS te Warffum, met een uitnodiging voor een bezoek aan de expositie in bovengenoemde school, 1956 i
114 Brieven van het Groninger Museum aan Wobbe Alkema over bruikleen van werken ten behoeve van tentoonstellingen, 1956 - 1958 i
115 Brief van de Droemersche Verlaganstalt te München aan Wobbe Alkema over de "Knaur Illustrierte", 1957 i
116 Stukken betreffende de uitnodiging van het Provinciaal Bestuur van Groningen aan Wobbe Alkema voor de uitreiking van een culturele prijs aan J.G. Jordens, 1957 i
117 Brief van particulier aan Wobbe Alkema over de aanschaf van drie "werkjes", 1959
118 Brief van Jozef Peeters aan Felix de Boeck, 1959 i
119 Brief van Henk Geerssinga aan Wobbe en Dora Alkema naar aanleiding van een tentoonstelling van werk van Alkema in het Groninger Museum, 1960 i
120 Brief van Wobbe Alkema aan Jan van der Zee, 1960 i
121 Briefwisseling met Jozef Peeters te Antwerpen, 1960
122 Prentbriefkaart van Wobbe Alkema (en zijn zoon Henk) aan zijn echtgenote Dora en zoon Onno uit Antwerpen. Met vier onbeschreven prentbriefkaarten, eveneens met afbeeldingen van Antwerpen, 1960 i
123 Brieven van Wobbe Alkema aan Ad Petersen, 1960 en 1969
124 Brief van Wobbe Alkema aan Hein [?], 1961 i
125 Wenskaarten van Maurits Bilcke en Suzanne Sechehaye te België aan Wobbe en Dora Alkema, 1961 en z.j. i
126 Briefwisseling met het Groninger Museum betreffende schenking van twee afdrukken van linoleumsnedes, 1961 - 1962 i
127 Prentbriefkaarten en brief van Michel Seuphor te Parijs aan Wobbe Alkema, met afschrift van een brief van Alkema aan Seuphor, 1961, 1963, ca. 1968 en 1969 i
128 Kaartje met gelukwens van Marc Callewaert te Antwerpen aan Wobbe en Dora Alkema, 1962
129 Concept van een brief van Wobbe Alkema, 1962 i
130 Briefkaarten en wenskaarten van Felix de Boeck aan Wobbe en Dora Alkema, met stukken betreffende zijn werk en tentoonstellingen, 1962 - 1973 i
131 Brief van het Stedelijk Museum te Amsterdam aan Wobbe Alkema als begeleidend schrijven bij het retour zenden van een catalogus en briefpapier, 1963. Met brief van David Friedman aan het Haags Gemeentemuseum over toezending van de catalogus van de tentoonstelling van werk van Alkema, 1979 i
132 Brief van Wobbe Alkema aan dhr. Grooten, directeur van Gemeentewerken te Kampen, over gebreken aan de expositieruimte in de Koornmarktspoort aldaar, 1966 i
133 Wenskaart van Piet Snel, 1967 i
134 Stukken betreffende het verzoek van G. Borgers, conservator van het Nederlands Letterkundig Museum en Documentatiecentrum te Den Haag, aan Wobbe Alkema enige brieven in zijn bezit van Paul van Ostayen ter beschikking te stellen voor een expositie in Antwerpen en verdere informatie te verstrekken, 1967 - 1971 i
135 Bericht van overlijden van de kunstschilder Jan Altink, 1971 i
136 Briefwisseling met H.W. van Os, 1971-1980 en z.j. i
137 Concept-regeling voor bruikleenvergoedingen aan Nederlandse beeldende kunstenaars van de Nederlandse Kunststichting, 1972 i
138 Brief van Wobbe Alkema aan Felix de Boeck, 1972 i
139 Brieven (met bijlagen) van het Centraal Museum te Utrecht betreffende een onderzoek naar de ontstaansgeschiedenis van de abstrakte kunst in Nederland, 1972 - 1973 i
140 Briefwisseling met het Kunsthistorisch Instituut te Utrecht over het vroege werk van Wobbe Alkema in het kader van een kunsthistorisch onderzoek naar het begin van de abstracte kunst in Nederland, 1972 - 1974 i
2081 Brieven van Wobbe Alkema aan Paul de Vree, 1972, 1974 i
141 Briefwisseling met Galerie Gmurzynska + Bargera te Keulen, 1972 - 1983 i
142 Circulaire van de Stichting tot instandhouding van het Museum van de Kanselarij der Nederlandse orden te 's-Gravenhage met verzoek om een eenmalige bijdrage. Met een circulaire van J.M.J. van Wielik, firma op het gebied van ridderorden, 1973
143 Correspondentie met gelukwensen voor Wobbe Alkema wegens diens koninklijke onderscheiding als Ridder in de Orde van Oranje Nassau, 1973 i
144 Briefwisseling met G.J. de Rook te Utrecht over een publicatie met werken van Wobbe Alkema. Met bijlagen, 1973 - 1978 en z.j. i
145 Briefwisseling met G. Feenstra te Arnhem, 1974 i
146 Circulaire van de Werkgroep Beeldende Kunstenaars Kampen (WBKK) over deelname aan een nog samen te stellen documentatiemap van beeldende kunstenaars, 1974 i
147 Nieuwjaarsgroet van de familie Puettmann aan Wobbe en Dora Alkema. Met kopie van een bedankbrief van Wobbe Alkema en het verzoek om een aantal houtsneden terug te zenden, [1975] en 1976 i
148 Brief van het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit te Groningen over het terugzenden van een aantal foto's, 1976 i
149 Briefwisseling met de Stichting Conamus te Amsterdam en de Omroepvereniging VARA te Hilversum over de tekst van een lied uit de jaren '30, 1976 i
150 Brieven van Halbo Kool te Utrecht aan Wobbe en Dora Alkema, 1976 i
151 Brieven van het Dordrechts Museum aan Wobbe Alkema over diens medewerking aan een tentoonstelling over "De Ploeg", 1976 i
152 Brief van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie te 's-Gravenhage aan Wobbe Alkema over het terugzenden van catalogi en het sturen van krantenknipsels, 1977 i
153 Brief van J.P. Mayer, art & design officer bij UNICEF, over het terugzenden van foto's van twee werken van Wobbe Alkema die niet gebruikt konden worden als UNICEF-kaarten, 1977 i
154 Brief van P.J. Huizinga, Stichting Fraeylemaborg te Slochteren, aan Wobbe Alkema als antwoord op diens verzoek om informatie , 1977 i
155 Brief van Wobbe Alkema over een fotocollectie van diens werk, 1975 i
156 Brief van [Wobbe Alkema] aan Ineke betreffende de catalogus van een tentoonstelling, 1977 i
157 Overeenkomst van bruikleen door de gemeente Kampen aan Wobbe Alkema van het schilderij "Wordend land", 1978 i
2047 Brief van Wobbe Alkema aan dhr. Heijs over een aantal zaken uit zijn leven, 1978 i
1666 Brief van W.R.H. Koops, conservator van het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit te Groningen, aan Wobbe en Dora Alkema te Groningen over toezending van foto's van de tentoonstelling "Moderne kunst van oude Ploegers", 1978 i
2070 Verjaardagskaart van Thom Stroink aan Wobbe Alkema, 1978
158 Brief van Wobbe en Dora Alkema aan Frans Haks over de waarde van een deel van de verzameling van werk van Alkema, 1980 i
159 Briefwisseling tussen het Groninger Museum en Wobbe Alkema over de aankoop van verschillende werken, 1980 - 1982 i
160 Circulaires van de Culturele Raad Overijssel te Zwolle aan beeldende kunstenaars in de provincie Overijssel waarin medewerking wordt gevraagd voor het documentatiecentrum van de Raad, 1982 i
161 Uitnodiging van de Vereniging van vrienden van het Groninger Museum voor de jaarvergadering, 1982 i
162 Prentbriefkaarten van Wobbe en Dora Alkema aan Frans Haks, directeur van het Groninger Museum, 1982 - 1984 en z.j. i
2093 Wenskaarten aan Wobbe en Dora Alkema, 1982 - 1986, 1988, 1990 i
163 Bericht van overlijden van architect Jan Martini, 1996 i
164 Brieven van Wobbe en Dora Alkema aan Halbo Kool, 1966 en 1969. Met briefwisseling tussen Han Steenbruggen (Groninger Museum) en Halbo Kool jr. (Frankrijk) over toezending van die brieven, 2004
165 Prentbriefkaart van Karel Arkema uit Bouillon-sur-Semois aan Wobbe en Dora Alkema te Groningen, z.j. i
2.01.02. Correspondentie e.a. Johanna Dora Bittkow, echtgenote van Wobbe Alkema, over de periode 1975-1999
2.01.03. Correspondentie Evert Albert Alkema, zoon van Wobbe Alkema, over de periode 1972-2006
2.01.04. Aantekeningen en verslagen
2.01.05. Stukken betreffende opleiding en cursussen
2.01.06. Stukken betreffende lezingen en voordrachten
2.01.07. Stukken betreffende het werk van Wobbe Alkema
2.01.08. Foto's
2.01.09. Verzamelde werken, publicaties, objecten e.d. van derden
2.01.10. Overige stukken van het Groninger Museum met betrekking tot Wobbe Alkema
2.02. Jan Altink (1885-1971)
2.03. Johannes Dijkstra (1896-1978)
2.04. Johan(n) Faber (1902-1979)
2.05. Jacob Gerard Hansen (1899-1960)
2.06. Jan Gerrit Jordens (1883-1962)
2.07. Ekke Abel Kleima (1899-1958)
2.08. Gijsbert George Martens (1894-1979)
2.09. Alida Jantina Pott (1888-1931)
2.10. Hendrik Johannes Melgers (1899-1973)
2.11. Hendrik de Vries (1896-1989)
2.12. Jannes de Vries (1901-1986)
2.13. Bernardus Hermannus David Walrecht (1911-1980)
2.14. Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945)
2.15. Jan Wiegers (1893-1959)
2.16. Jan van der Zee (1898-1988)
3. Overige leden van De Ploeg
4. Kunstenaars van "het naoorlogs modernisme in Groningen c.a."
5. Kunstenaarsgroep NU
6. Het Groninger Museum & De Ploeg
 
 
 
 
 
2536   De Ploeg en het naoorlogse modernisme
Archiefvormer(s)::
 
Archiefvormer Groninger Kunstkring "De Ploeg", 1918 -
 
Archiefvormer Groninger Museum, 1959 -
Beschrijving:
  Catalogus van de verzameling archivalia en documentatie betreffende De Ploeg en het naoorlogse modernisme van het Groninger Museum
Bewerker:
  C. Hogardi
Behoort tot collectie:
  Gemeente Groningen
Laatste Publicatie:
  2011
Omvang:
  15 meter
Samenvatting:
  Deze verzameling bevat enerzijds documentatie bijeengebracht door het Groninger Museum rondom de kunstkring De Ploeg en haar leden, en anderzijds archiefmateriaal van onder andere een aantal Ploegschilders, geschonken of in bewaring gegeven aan het museum. In de verzameling De Ploeg treft men bijvoorbeeld brieven, boeken, artikelen, aantekenboekjes en catalogi van exposities aan, maar ook audiovisueel materiaal en foto’s. Privé-archieven zijn aanwezig van bijvoorbeeld Job Hansen, waarin ook archiefmateriaal van zijn kinderen Johan en Caty Hansen, Wobbe Alkema, Werkman, Wiegers en Els Amman. Daarnaast zijn - meer recent - aanvullingen verworven met betrekking tot kunstenaars die worden gerekend tot het naoorlogse modernisme in Groningen en bijvoorbeeld van de kunstenaarsgroep NU. Deze verzameling bestaat voor een deel ook uit kopieën van archiefstukken die zich elders bevinden.
Soort archiefmateriaal:
  Geschreven, gedrukte en getypte documenten, audiovisueel materiaal, foto’s en vele kopieën van documenten.
Taal van het materiaal:
  Hoofdzakelijk Nederlands, maar ook enkele bestanddelen in o.a. het Duits en Zweeds.
Licentie:
  CC0 1.0 Public Domain Dedication
 
 
 
Best online slots https://slotsdad.com/. Play live roulette https://roulettegames.live/.